Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATELBUD

Profesjonalne usługi elektryczne

Languages: PL EN

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt 6.1 PO IG

fundusze-unijne-logo1

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że firma Atelbud przystąpiła do realizacji projektu pn. „Atelbud w Europie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.


Projekt „Atelbud w Europie.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu.

 

Projekt 6.1 RPO WK-P

fundusze-unijne-logo2

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że firma Atelbud przystąpiła do realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej technologii załączania silników 6kV”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.4 „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”.


Projekt „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej technologii załączania silników 6kV.” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt  2.3.2   PO IR

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu dofinansowania na projekt badawczo-rozwojowy o nazwie „Ocena oddziaływania na środowisko oraz projekt remediacji strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Łącku k. Pakości”. Celem niniejszego projektu jest opracowanie dla firmy Atelbud usługi prowadzącej do zniwelowania nadmiaru ołowiu oraz towarzyszących metali ciężkich znajdujących się na strzelnicach funkcjonujących na wolnym powietrzu. Nadmiar ołowiu w glebie na terenie oraz wokół strzelnic stanowi realne zagrożenie dla środowiska naturalnego – ołów się nie rozkłada, przedostaje się do wody, zanieczyszczając ją, również gleba jest intensywnie zanieczyszczona ołowiem pochodzącym z amunicji. Problem ten w żaden sposób nie był dotychczas kompleksowo rozwiązywany – podejmowano działania w momencie, gdy poziom zanieczyszczenia sięgał znaczącego poziomu, uniemożliwiającego funkcjonowanie strzelnicy i wymagającego natychmiastowej interwencji. Znacznie większa świadomość w tym zakresie występuje w krajach Europy zach., USA, gdzie stosuje się różnego rodzaju rozwiązania. Naprzeciw tym problemom wychodzi firma Atelbud, która planuje opracować rozwiązanie niwelujące poziom ołowiu na strzelnicach w ramach projektu.

W wyniku realizacji niniejszego projektu opracowana zostanie metoda remediacji terenów strzelnic na wolnym powietrzu. Możliwe, że będzie to wiele metod lub jedna metoda, w zależności od wyników przeprowadzonych badań. Metody te pozwolą na zniwelowanie problemu związanego z gromadzącym się zanieczyszczeniem w postaci ołowiu na terenach strzelnic oraz wokół nich.

Wartość projektu ogółem wynosi 346 900,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 225 600,00 zł.

Projekt „Ocena oddziaływania na środowisko oraz projekt remediacji strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Łącku k. Pakości‘’ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Współpraca

[Gallery not found]